Kalite Yönetimi Birimi
08 Şubat 2022

  KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
Bengü KEKEÇHemşire

  BİRİM ÇALIŞANLARI  GÖREV TANIMLARI

1 - Kurum içi tüm hizmetlerin Sağlıkta Hizmet Kalitesi Standartları rehberliğinde yürütülmesi ve koordinasyonunu sağlamak,
2 - Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
3 - Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek,
4 - Öz değerlendirmeleri yönetmek,
5 - Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek,
6 - Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek,
7 - Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları(anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerin alınması)yönetmek,
8 - Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak,
9 - Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek
10 - Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak,

  SKS KAPSAMINDA OLUŞAN KOMİTELER


  SKS KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK EĞİTİM PLANLARI

 

  BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI