Kalite Politikamız
16 Eylül 2020

           KALİTE POLİTİKAMIZ

   Hastanemiz Hastalarımızın sağlık için en iyi hasta bakımı ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirebilmenin öneminin bilinci ile;

 • Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı hizmet sunmak.
 • Çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi kullanarak, sağlık alanında uluslararası standartlara uygun hizmet veren bir kurum olarak, çalışmalarını sürdürmek.
 • Sürekli eğitimi teşvik etmek ve uygulamak.
 • Kanıta dayalı veri takibi ile göstergeleri izlemek ve süreçleri iyileştirmek.
 • Hasta ve çalışan güvenliğine odaklı hizmet anlayışını sürdürmek.
 • Hasta haklarını gözetmek ve şikayet çözümünde öncü kurum olmak.
 • Hasta bilgi gizliliği ve mahremiyetini her alanda korumayı hedeflemek.
 • Etik kurallara uygun uluslararası kalitede hizmet sunmak.
 • Çalışanlarımızın çevre bilincini artırmak.
 • Hastane kaynaklarını etkin kullanmak ve süreç verimliliğini artırmak.
 • Toplumun geniş kesimine kaliteli hizmeti sunmak.

Bu hususlarda öncü olmak için hizmet vermektedir.

         DEĞERLERİMİZ

 • Ulaşılabilirlik
 • Güleryüzlülük
 • Saygınlık
 • Hijyenik ortam
 • Hasta mahremiyeti
 • Etkili iletişim
 • Takım çalışması
 • Hasta ve çalışan güvenliği
 • Kalite ve sonuç odaklılık