T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Altınova Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Altınova Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite ve Verimlilik Birimi

Güncelleme Tarihi: 21/06/2020

alev ışıldar (2).jpg

Kalite ve Verimlilik Birimi Sorumlusu

Nadiye Alev IŞILDAR
   ÖZGÜL ÖLÇÜM.png

Kalite ve Verimlilik Birimi ÇalışanI

Özgül Hatice ÖLÇÜM
Kalite Yönetim ve  Verimlilik Birimi Çalışmaları

Hastanede Hastane Yöneticisi/Başhekim tarafından Kalite Yönetim ve Verimlilik birim çalışanları görevlendirilmiş, tam zamanlı olarak birimde çalışmaktadır. Hastanemiz idaresince Kalite Yönetim ve Verimlilik Birimi kurulmuş, çalışma odası hazırlanmış ve gerekli donanım temin edilmiştir.

 • SKS kapsamında  yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder,
 • Öz değerlendirmeleri planlar ve yönetir,
 • Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetir,
 • Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetir,
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirir,
 • SKS çerçevesinde dökümanların yönetimini sağlar,
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir,
 • SKS kapsamında belirlenen komitelere üye olarak katılır,
 • Yönetici takip ekranları ile entegre olan kurum verilerini takip eder,
 • Kurum kaynaklarının etkinlik ve verimliliğini ölçerek gerekli iyileştirme çalışmalarını başlatır.