T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Altınova Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Altınova Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Acil Servis

Güncelleme Tarihi: 17/09/2019

Acil Sağlık Hizmetleri
Acil servisimizde günlük ortalama 150 civarında hastamız başvurmakta ve tıbbi hizmetlerden yararlanmaktadır.
1 Müdahale
5 Müşahede
toplamda ise 6 yatak ile hizmet vermektedir.
4 Pratisyen Hekim görev almaktadır.
Acil servis kesintisiz 24 saatlik zaman diliminde her gün doktor, sağlık personeli , sekreter, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi hazır bulunmaktadır.
Acil servis; hasta kayıt birimi, yeşil ve sarı muayene alanları, enjeksiyon - pansuman odası, acil röntgen, resüsitasyon (kırmızı alan), gözlem (müşahede) alanı ve hasta bekleme alanlarından oluşmaktadır.
 

RESİM 1.jpg


Acil Servise başvuran veya ambulans ve sevkle getirilen tüm acil vakalar sağlık güvencesi ve ödeme gücü olup olmadığına bakılmaksızın kabul edilir. Acil Servis’e müracaat eden hastalar Acil Servis Personeli
tarafından karşılanır. İhtiyacı olanlar sedye ya da tekerlekli sandalye, ambulans ve sedye hasta girişinden; yürüyebilenler ise acil ayaktan hasta girişinden Acil Servis’ e alınır.112 ile gelen hastaların kayıt işlemleri
112 personeli tarafından yapılır.
Acil servise müracaat eden tüm hastalar öncelikle; aciliyet durumuna göre, hasta kayıt birimine yönlendirilir. Kaydı yapılan hasta aciliyet durumuna göre yeşil alan, sarı alan, kırmızı alan muayenesine yönlendirilir.


RESİM 2.jpg


Acil Servise başvuran ve muayene edilen hastanın durumuna göre tetkik, konsültasyon, tedavi ve/veya gözlem (müşahede)işlemleri yapılır. Müşahedeye alınan hastaların tetkik numuneleri müşahedede alınır.
Acil serviste muayene edilen hastaların her türlü sağlık sorunu mümkünse öncelikle hastanemiz bünyesinde çözülür. Muayene sonucu hastanın sevkine karar verilmişse, hekim tarafından 112 komuta kontrol
merkezi hekimi aranılarak, hastanın durumuna ve hekimin direktifine göre hasta, 112 Ambulansı ile ilgili yere sevk edilir.

 


RESİM 3.jpgRESİM 4.jpg
Acil servisten hastanın yatışına karar verildiyse, acil servis yatış önceliği doğrultusunda hastanın ilgili servise yatışı yapılır.
Acil Serviste hasta ve hasta yakınlarına yapılacak bilgilendirmeler öncelikle hastanın hekimi tarafından yapılır. Acil servis sağlık personeli tarafından hekimin tedavisi doğrultusunda hastaya yapılan uygulamalar
konusunda hasta ve yakınlarına bilgilendirme yapılır. Hasta bilgilendirilmesi yapılırken bilgi mahremiyeti esas alınır.

Taburculuk kararı hekim tarafından verilir. Taburcu olan hastanın evde devam etmesi gereken bakım süreci hakkında hastaya gerekli eğitimler verilir. Hastanın taburcu işlemleri tamamlandığında sistem
üzerinden E-reçete verilerek acil servisten çıkışı yapılır. Nöbetçi eczanelerin listesi günlük olarak güvenlik biriminde bulunmaktadır.Tüm zehirlenmeler adli olgulardır. Adli vakalarda, güvenlik görevlisi  eşliğinde acil servis hekimi tarafından adli vaka tutanağı sistem üzerinden doldurularak tutanağın bir nüshası kolluk kuvvetine, diğer nüshası
ve hastaya yapılan her türlü girişimlere ait evraklar ( röntgen, vb.) günlük dosyalama işlemleri yapılır.Acil durum yaşandığında acil servis personelleri tarafından hasta ve yakınlarına gerekli bilgilendirme yapılır ve acil durum ve afet yönetim planı dahilinde gerekli önlemler alınır. Hastanemiz olağan dışı ve afet
hallerinde İl Sağlık Müdürlüğü afet birimi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi’nin bilgisi dahilinde uygulamakla yükümlüdür.

Acil serviste ilaç/ malzeme ve cihazların yönetimi mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.
Acil Serviste Risk Yönetimi doğrultusunda hazırlanan Acil servis risk planı, risk değerlendirme ekibi ve acil birim sorumlusu tarafından yapılmıştır.


RESİM 5.jpg