T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Altınova Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Altınova Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Evrak Birimi

Güncelleme Tarihi: 16/09/2020

  BİRİM ÇALIŞANLARI
Nilay CAN-EBE

  GÖREV TANIMLARI

1-Hastane yönetimince uygulanan ve geliştirilen kalite politikalarına uyar, verilen görevleri yerine getirir. Birim ve görev işleyişini anlatan dokümanlarının hazırlanması ve güncelliğinin sağlanmasından, dış kaynaklı dokümanların birimde güncel halde bulundurulmasından ve tüm bu kayıtların saklanmasından ve uygulanmasından sorumludur.
2-Posta, kargo ve elden gelen evraklar EBYS taratılıp gelen numarası verilir ve evrağın ilgili birimlere yönlendirilmesi yapılması amacıyla hastane yöneticisine evrak gönderilir.
3-Hastanemizden dış kurumlara giden evraklar sisteme kayıt edilerek, giden numarası verilir.
4-Posta olacak evraklardan normal postalar zarflanır, tartılıp pulu yapıştırılır. Posta zimmet defterine kayıt yapılıp postaneden mühür basılır. İadeli taahütlü postalar zarflanır ve tartılıp pulu yapıştırılır. PTT yurtiçi servis evrağı 2 adet düzenlenir, postaneye mühürletilir ve daha sonra gönderen birime teslim edilir.
5-Dış kurum evrakları dış zimmet defterine kayıt edilerek zimmet karşılığı teslim edilir.
6-İlgili evraklara hastanemizin mührü ve aslı gibidir işlemleri yapılır.
7-İdareden gelen evrakların (iç tamim vs.) ilgili birimlere ve kişilere (doktor vs.) dağıtımı yapılır.)
8-Kurum içi duyuru yapılacak evrakların sistem üzerinden duyurusu yapılır.
9-Hastanenin belirlediği ve takmakla yükümlü olduğu çalışan tanıtım kartlarını sürekli olarak kullanır.